<< << ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๘ >> >> 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 8 ตุลาคม 2556
และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.กปน. / กปน. / จนท.รปภ.) 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ในวันอังคารที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.นาโพธิ์
OTOP ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาชุมชน
สสส
สายด่วนของรัฐ
ททท.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชาชน
ฐานข้อมูลของรัฐ
ดูทีวีออนไลด์